امام کل گنبدهاست گر تحت الحَنَک دارد

که در پشت سرش معصومه فوجی از مَلَک دارد

جهان را میکند روشن ولی با نور این گنبد

یقین دارم به نورافشانی اش خورشید شک دارد

جهان کوچکی دارد ولی از هر نظر کامل

که زیر گنبدش هم چرخ دارد هم فلک دارد

کسی که مبدأ میل جهان را میدهد تغییر

برای طعم این تغییر دریایی از نمک دارد

اگر که این همه گلدسته دارد معنی اش این است

به زوار گرفتارش فقط قصد کمک دارد

کریمه عالمه یا ساجده یعنی که این خانم

فقط با چهارده معصوم فصل مشترک دارد

مقامش عُشِّ آل الله گشت و هر که او را خواند

یقیناً روی لب یا لَیتنا کُنا معک دارد

یک با دیدن گنبد ، یکی با بوسه بر مرقد

برای زائرانش نسخه های تک به تک دارد

نگو که سنگ بهجت و علامه در اینجاست

بگو معصومه دور مرقدش سنگ محک دارد

منم در زیر پای زائرانش خسته و بی تاب

اگر دیدی که سنگی در حرم قدری تَرَک داردمطالب مرتبط

پای غمت گیرم حسین
پای غمت گیرم حسین

یک شنبه, 24 بهمن 1400

پخش
آغاز سخن با نام علی
آغاز سخن با نام علی

جمعه, 26 شهریور 1400

پخش