غلام بی ادب مشغول شادی و طرب

وقتی که دست و پا میزد روی خاک جوون تشنه لب

کنیز بی حیا کل میکشه تو این عزا

وقتی که داره جون میده دردونه ی امام رضامطالب مرتبط

رحم الله من نادی یا حسین
رحم الله من نادی یا حسین

پنج شنبه, 29 آبان 1399

پخش
بکم فتح الله اباعبدلله الحسین
بکم فتح الله اباعبدلله الحسین

یک شنبه, 14 شهریور 1400

پخش
اگه میگی با درد اومدی
اگه میگی با درد اومدی

چهار شنبه, 27 مرداد 1400

پخش