دارم از تو به خدا من به خدا باور

یا علی حیدر

تو قدم نهاده ای به دوش پیغمبر

یا علی حیدر

همه گفتند کنار قلعه ی خیبر

یا علی حیدر

ها علی بشر کیف بشر حیدر

یا علی حیدر

فکر مرگ منی

با فمن یمت یرنی

تا به وقت سینه زنی

یا علی علی بگم بمیرم

کس و کار منی

قلب من قرار منی

صاحب اختیار منی

هو بکش که من نفس بگیرم

مقتدانا علی علی مددی

یا ابانا بگو به من ولدی

دست تو تا به ابد از همه بالاتر

یاعلی حیدر

مرشد آدم و نوح و خضر الی آخر

یاعلی حیدر

شب معراج و غدیر و خندق و خیبر

یاعلی حیدر

ربه فیه تجلی و ظهر حیدر

یاعلی حیدر

در صلاة علی

قبله مانده مات علی

اهدنا الصراط علی

ذکر هر رکوع و هر سجودم

شد حریم علی

جنت النعیم علی

راه مستقیم علی

جود مرتضی داده وجودم

به خدا نیست شبیه تو احدی

یا ابانا بگو به من ولدیمطالب مرتبط

شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش