جواد تویی لطف و محبت زیاد تویی

جواد تویی لطف و محبت زیاد تویی 

اونکه جواب رد نداد تویی جواد تویی

گدا منم از خوبان عالم جدا منم

گدا منم از خوبان عالم جدا منم 

سائل مشهد الرضا منم

سائل مشهد الرضا منم

زمزمه ی حسینتو دوست دارم 

غروب کاظمینتو دوست دارم 

زمزمه ی حسینتو دوست دارم

غروب کاظمینتو دوست دارم

کسی رو که یک عمرو تو این عالم 

مونده به زیر دین تو دوست دارم 

مطالب مرتبط

خسته بود آقا
خسته بود آقا

یک شنبه, 26 دی 1400

پخش
من اصلا اومدم برات مریض بشم
من اصلا اومدم برات مریض بشم

چهار شنبه, 05 شهریور 1399

پخش
هر چقدرم گریه کنم سیر نمیشم
هر چقدرم گریه کنم سیر نمیشم

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش