دل گرفته ام امشب بهانه ي تو گرفته

چراغ آه به کف ، راه خانه ي تو گرفته

به رهنمايي باد سحر به راه فتاده

ز لاله هاي بهاري نشانه تو گرفته

بر آستانه ي لطف تو سر نهاده گدايي

که هرچه خواسته از آستانه تو گرفته

بيا به زمزمه در سجده گاه عشق که عالم

صفا ز زمزمه عاشقان تو گرفته

بيا به سوي بقيع و گلاب اشک بي افشان

که خاکش انس به اشک شبانه تو گرفتهمطالب مرتبط

زیارت عاشورا
زیارت عاشورا

سه شنبه, 29 مهر 1399

پخش
ای جان جهان، جهان جان ادرکنی
ای جان جهان، جهان جان ادرکنی

یک شنبه, 14 شهریور 1400

پخش
بر دیده ی ما ضیا بده مهدی جان
بر دیده ی ما ضیا بده مهدی جان

سه شنبه, 29 مهر 1399

پخش
دعای مشلول
دعای مشلول

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401

پخش