من آنچه هست به عشق تو داده ام از دست

من آنچه هست به عشق تو داده ام از دست

که منتهای مرادم تویی از آنچه که هست

به محفلی که تو باشی به باده حاجت نیست

به محفلی که تو باشی به باده حاجت نیست

که هر که روی تو بیند خراب گردد و مست


به محفلی که تو باشی به باده حاجت نیست

که هرکه روی تو بیند خراب گردد و مست

محبت تو نه امروز کرده جا به دلم


محبت تو نه امروز کرده جا به دلم

که من به روی تو عاشق شدم ز روز الست


به دوستی توام گر به پای دار برند 

من آن نیم که به دارم تو را ز دامان دست


گاه بگشوده در رحمت و راهم داده 

گاه در بسته که من بار دگر در بزنم  

نه در خانه ببندد که براند ز درم 

نگذارد به جز این در در دیگر بزنم


مطالب مرتبط

دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش
ابی عبدالله آقای من
ابی عبدالله آقای من

دو شنبه, 22 خرداد 1402

پخش
جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش