با شال عزا زائرا ميان چه خبره مشهد امشب

ناله میزنن سینه میزنند روبه روی گنبد امشب 

یا امام رضا تو خونه غریب و تنها 

به خدا شبیه زهرا جونتو کشتن آقا 

یا امام رضا به خدا غریب و تنها 

تو خونه شبیه زهرا جونتو کشتن آقا 

مسموم وا اماما شهید وا اماما شهید وا اماما

مسموم وا اماما شهید وا اماما

آخر شبی رسد که به جرم جنون عشق

مارو به کربلای تو تبعید میکنن


مطالب مرتبط

خیلی دلم تنگه برا کرببلات
خیلی دلم تنگه برا کرببلات

سه شنبه, 23 شهریور 1400

پخش
وابسته تیغ علم شده دل
وابسته تیغ علم شده دل

دو شنبه, 10 خرداد 1400

پخش
هلال من به فدای رخ نورانی ات
هلال من به فدای رخ نورانی ات

چهار شنبه, 16 شهریور 1401

پخش
اگه دلت گرفته از بدی دنیا
اگه دلت گرفته از بدی دنیا

چهار شنبه, 20 مرداد 1400

پخش