تو ز کودکي دائم محنت و بلا ديدي

با دو چشم معصومت ظلم بر ملا ديدي

راه شام طي کردي دشت کربلا ديدي

اهلبيت عصمت را زار و مبتلا ديدي

رأس جد خود را در طشتي از طلا ديدي

زير چوب بر لب داشت نغمه هاي قرآني

---

خيمه ها کز آتش سوخت سيدي کجا بودي

زير خارها خفتي بين عمه ها بودي

شايد اي عزيز جان زير دست و پا بودي

روي شانه مادر يا از او جدا بودي

يا به زير کعب ني در خدا خدا بودي

چار سال سنت بود با چنان پريشاني

---

نخل مهر تو کرده ريشه دردل شيعه

جاي تو نه در خاک است بلکه در دل شيعه

ميوه تولايت بوده حاصل شيعه

ديده روز و شب آزار در مقابل شيعه

سوز ميثمت گشته شمع محفل شيعه

گه به نظم و گه با اشک مي کند دُر افشانيمطالب مرتبط

جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش
ابی عبدالله آقای من
ابی عبدالله آقای من

دو شنبه, 22 خرداد 1402

پخش
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش