یا مولانا یا محمد بن علی

ای رخت چراغ هدی 

یا محمد بن علی 

پنجمین ولی خدا 

یا محمد بن علی

نجل سیدالشهدا

یا محمد ابن علی

جان عالمت به فدا 

یا محمد ابن علی

ای بهار دل سخنت 

ای حیات جان ز دمت 

جن و انس و حور ملک جمله سائل کرمت 

در مدینه ی دل ماست هم بقیع و هم حرمت

یک صدا دهیم ندا یا محمد بن علی  مطالب مرتبط

کیمیا داری خاک و طلا میکنی
کیمیا داری خاک و طلا میکنی

پنج شنبه, 18 فروردین 1401

پخش
ابی عبدالله آقای من
ابی عبدالله آقای من

دو شنبه, 22 خرداد 1402

پخش
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش