دوای هر دردی دنیامو زیر و رو کردی

گرفتی دستامو آقا تو واقعا مردی

تو واقعا خوبی تو قلب من تو محبوبی

دل سیاهم شد با عشق تو طلا کوبی

خدا برام نگهت داره که واقعا عزیزی

خدا برام نگهت داره که واقعا عزیزی

حقیقتا به تو دل بستم حقیقتا عزیزی

اسمت اشکمو جاری میکنه اسمت اشکمو جاری میکنه

آدم واسه ی تو هر کاری میکنه مطالب مرتبط