عشقت یعنی شناسنامه ی من جدا بشم از تو عمرا

اون کسی که دوست داره برادرم میشه قطعا

غدیر با تو قرار دارم تو زندگیمی با تو کلی کار دارم

توی دعاهام همیشه گفتم زمین بیفتم از نگاه تو نیفتم

نفسم علیه همه کسم علیه

بیشتر از هر کی بگی دلواپسم علی

همه ی قرآن خط به خط علیه 

مادرم گفته بهم که حق فقط علیه

دنیای من علی رویای من علی 

دیروز و امروز و فردای من علی

بابای علی بابای من علی

دنیای من علی رویای من علی

دیروز و امروز و فردای من علی

بابای علی بابای من علی

غدیر صدای پیغمبر پیچید فاطمه تا دستت رو دید

حرف حق شد اسمت اومد از ته دل مادر خندید

ولایت تو مبارک ما ما همه اومدیم برای بیعت آقا

خوشحالی و بهونه کردیم که دور بچه های فاطمه بگردیم

نفسم علیه همه کسم علیه 

بیشتر از هر کی بگی دلواپسم علی

همه ی قرآن خط به خط علیه 

مادرم گفته بهم که حق فقط علیه

دنیای من علی رویای من علی 

دیروز و امروز و فردای من علی

بابای علی بابای من علیمطالب مرتبط

برای منی برای توام
برای منی برای توام

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش
دلتنگ حرمتم به کی بگم
دلتنگ حرمتم به کی بگم

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش
سلام امام رضا
سلام امام رضا

پنج شنبه, 03 آذر 1401

پخش