قصه ی غدیر تو کتابا خوندم

نمیشه به راحتی ازش گذر کرد 

علی انتخاب خود خدا بود

هر کی اونو انتخاب نکرد ضرر کرد

دستی که گرمیه دست مادر 

حالا تو دستایه پیغمبره 

از همه بالاتر دست حیدره 

آقا علیه هم خداحافظی هم سلام ما یا علیه

اسمی که به زودی می پیچه تو دنیا علیه

مثل روز روشنه حق با کی خب با علیه

علی مع الحق و الحق مع علی

اگه حرف حق با جون می پذیرم 

پس منم شیعه شدم اهل غدیرم 

چون امامم با خدا خیلی رفیق بود 

سمت چیزی که خدا نخواد نمیرم 

اونی که جانشین پیغمبره 

صدقه تو نمازش انگشتره

با کاراش از خداهم دل می‌بره

مولا علیه اگه زهرا مادرم باشه بابا علیه

اونی که امیر مؤمنینه تنها علیه

مثل روز روشنه حق با کی خب با علیه

آقا علیه هم خداحافظی هم سلام ما یا علیه

اسمی که به زودی می پیچه تو دنیا علیه

مثل روز روشنه حق با کیه خب با علیه

علی مع الحق و الحق مع علیمطالب مرتبط