دل من اومده دنبال نشونی

تو پدر بزرگ صاحب الزمونی

می‌دونم منو به آقام میرسونی 

رسم منه نوکری و گدایی 

اسم منه گدای سامرایی

غلام ابن غلام ابن غلامم

علی ابن جواد ابن رضایی

یا علی ابن جواد یا علی ابن جواد یا علی ابن جواد

چه ارادتی به مولا علی داشته

که بابات اسم تو را علی گذاشته

خدا عشق حیدر تو دلا کاشته

علی بگی فاطمه با سر میاد 

امیر مؤمنین به حیدر میاد

هرچقدر اسم علی زیاد شه 

بیشتر کفر دشمنا درمیاد مطالب مرتبط

شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش