شکر حق هستم گدایی بر سر کوی علی

دوست دارم هر چرا که میدهد بوی علی 

باز کردم من زبان با نام دلجوی علی 

آمدم دنیا به عشق دیدن روی علی 

هرکه ام یا هرچه ام اهل غدیر حیدرم 

هست این عشق علی میراث زهرا مادرم

ای غدیر ای بی تو بیراه تمام راه ها 

آرزوی روزها و سالها و ماه ها

ای نشانده بر روی لبهای شیطان آه ها 

ای مقام تو فزون از کل عیدالله ها

آی عید آسمانی کار را کردی تمام 

دین ما نازد به ادیان با چنین حسن ختام 

 مطالب مرتبط

یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش