محرمی که نباشی در آن محرم نیست
 بدون تو ضربان زمین منظم نیست
 
 چقدر ساده گرفتیم بی تو بودن را
 هزار سال بدون تو زندگی...کم نیست
 
 خودت بخواه که دست از گناه بردارم
 که عهدهای منِ روسیاه محکم نیست
 
 هزار بار خودت را به ما نشان دادی
 ولی چه فایده...چشمان ما که مَحرَم نیست
 
 خودم به چشم خودم دیده ام که در روضه
 حلاوتی ست که در هیچ جای عالم نیست
 
 حوائجم همه در بین روضه یادم رفت
 غمت چه کرده...غم روزگار یادم نیست
 
 بیا و روضه ی گودال را بخوان آقا
 محرمی که نباشی در آن محرم نیستمطالب مرتبط

آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش