توو کوفه نیستی ببینی، که مسلمت چه بی کسه

داد میزنم نیا ولی، صدام بهت نمیرسه

فقط یک دلیل داره گریه‌ی من

یکی کاشکی مسلم رو یاری کنه

حسین داره با خونواده میاد

مسلمونی نیس که یه کاری کنه

میخواستم رو پاهات بیفته سرم

ولی هرکسی قسمتی داره

میدونی دارم تشنه جون میدم

اینم حتماً حکمتی داره

«نیا کوفه زاده‌ی حیدر»

 

برا تو گریه میکنم، نامه نوشتم که بیا

تنها میشی عین علی، وفا ندارن کوفیا

پر از سنگه دامن کوفیا

تا با دست پرتر بیان گودال

به اسباشونم نعل تازه زدن

تا جسم تو بهتر بشه پامال

برای یه مُش پول خرد سیاه

برا کشتنت کیسه میدوزن

توو غوغای غارت همه دخترات

تووی شعله‌ی کینه میسوزن

«نیا کوفه زاده‌ی حیدر»مطالب مرتبط