نماهنگ دفتر گریه از مجموعه زیر نور ماه تهیه شده در موسسه فرهنگی عقیق با مشارکت سازمان هنری رسانه‌ای نهضت با صدای حاج ابوذر بیوکافی ، شعر عباس قانعی

اول دفتر گریه نوشته از سر گریه

برای مرهم زخمات رسیده لشکر گریه 

با گریه معتکف محرم شدم

مستمع محتشم شدم 

دخیل شال و علم شدم 

سیل اشکی که به راه افتاده

میره با سینه زنی تو جاده 

از نجف تا کربلا با پای پیاده

رحمت الله به عشاق ابی عبدالله

گریه عروج الی الله ست گریه سفارش زهراست

گریه ی خالص نوکر مزه ی تربت اعلی ست

با گریه چایی روضه دم می کشه

سینه زنش علم می کشه

خودش رو تا حرم می کشه

ذکر تسبیح عاشقا آهه

ستون خیمه ها تکیه گاهه

عاقبت به خیری فقط توی این راهه

رحمت الله به عشاق ابی عبداللهمطالب مرتبط

کاری برات نکردم
کاری برات نکردم

یک شنبه, 30 مرداد 1401

پخش
دنیا به چه دردی میخوره
دنیا به چه دردی میخوره

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش
تو سینه قلبم طرف تو میگرده
تو سینه قلبم طرف تو میگرده

سه شنبه, 01 تیر 1400

پخش
کاری برات نکردم
کاری برات نکردم

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش