نگاه کنید! این کربلاست / اینجا قراره کشته شیم

مردا همه بی سر بشن / زن‌ها... خدایا... بگذریم

بمیرم ، براتون

نگاه کنید! این کربلاست / آه ای غریبی السلام

اینجا قراره خیره شن / نامحرما به دخترام

بمیرم، براتون

ده روز بعد اینجا میشه، محشر

ای کاش بذارن واسه‌تون، معجر

ده روز بعد میشه حسین، بی‌سر

"آه از زمین کربلا، ای وای

از نیزه‌های بی‌هوا، ای‌وای

از پیرمردا، از عصا، ای وای"

 

نگاه کنید! این کربلاست / اون گوشه رو زینب! ببین

اونجا علی اکبرم / با سر میفته رو زمین

جوونِ، رشیدم

زینب ببین زینب ببین / چیزی به عباسم‌ نگو

اونجا بهم سنگ میزنن / از پشت سر از روبرو

تو اما، صبور باش

اینها اگه سنگت زدن، صبر کن

با تازیانه اومدن، صبر کن!

این کوفیا خیلی بدن، صبر کن

"آه از زمین کربلا، ای وای

از نیزه‌های بی‌هوا، ای‌وای

از پیرمردا، از عصا، ای وای"

 

نگاه کنید این کربلاست / غارت میشن اهل حرم

اینجا میفتم روی خاک / اینجا جدا میشه سرم

میون، یه گودال

نگاه کنید این قتلگاست / اینجا نیاید اهل حرم!

باید به سختی کشته شم / با تیغ کُند قاتلم

سرم رو ، نبینید

اینجا که روزش چون شبه، ای وای

چون قتلگاه زینبه، ای وای

چاقو... دوازده مرتبه، ای وای

"آه از زمین کربلا، ای وای

از نیزه‌های بی‌هوا، ای‌وای

از پیرمردا، از عصا، ای وای"مطالب مرتبط

ای کربلا نرفته ها
ای کربلا نرفته ها

چهار شنبه, 14 مهر 1400

پخش
السلام ای بدن بی سر گرما دیده
السلام ای بدن بی سر گرما دیده

یک شنبه, 08 اسفند 1400

پخش
 من این غمو نمی‌فروشم
من این غمو نمی‌فروشم

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش