ماشاءالله اباعبدالله

حاج محمد رضا طاهری

بیشتر

حسین طاهری

بیشتر

ماشاءالله ابا عبدالله راه اباعبدالله ماه اباعبدالله شاه اباعبدالله

ما نباشیم بقیه هستن کار تو لنگ نمی مونه...

همه کربلاتو میبینن هیچ کی دلتنگ نمیمونه 

دور و برت شلوغه همیشه ماشاءالله 

درو بر تو خلوت نمیشه ماشاءالله

ماشاءالله اباعبدالله راه اباعبدالله ماه اباعبدالله شاه اباعبدالله

صد هزار سال دیگه بازم روضه هات تازه ترین داغه...

صد هزار جای دیگه م باشه باز حرم وعده ی عشاقه 

قول و قرارمون با رفیقا إن شاءالله 

همدیگه رو ببینیم کربلا إن شاءالله

إن شاءالله در این خونه نوکرت می مونه 

قلب من مجنونه عشق آقامونه 

ماشاءالله ابا عبدالله راه اباعبدالله ماه اباعبدالله شاه اباعبدالله...مطالب مرتبط

اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
بیقرار فاطمیه
بیقرار فاطمیه

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش