تا هست جهان شور محرم باقیست

این جلوه ی جان در همه عالم باقیست 

از ناله ی نینوای یاران حسین

 همواره بلند زمزمه ی غم باقیست 

یا اباعبدالله یا اباعبدالله یا اباعبدالله الحسین 

شور محرم شد در عالم از خون تو ذبح اعظم

شور محشر شد در عالم از خون تو ذبح اعظم 

یا اباعبدالله یا اباعبدالله یا اباعبدالله الحسین 

حدیث عشق تو دیوانه کرده عالم را 

به خون نشانده دل دودمان آدم را 

غم تو موهبت کبریاست در دل من 

نمیدهم به سرور بهشت این غم را

مقصود من از دین هستی 

اصل دین و آئین هستی 

یا اباعبدالله یا اباعبدالله یا اباعبدالله الحسین 

تو مپندار که من غیر تو دلبر گیرم

بی وفایی کنم و دلبر دیگر گیرم

بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری

من کفن پاره کنم زندگی از سر گیرم 

یا ابا عبدالله یا اباعبدالله یا اباعبدالله الحسین 
مطالب مرتبط

دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش