حیدر حیدر ایلیا ایلیا ایلیا
حیدر حیدر ایلیا ایلیا ایلیا

تورات بخوانید و بدانید که منجی جهان کیست
در آینه نیل ببینید که فرعون زمان کیست

خیبر چه کسی بود شما را زد و رسوای زمان کرد
تاریخ بخوانید و ببینید که آن مرد جوان کیست

آی سامری پرست ها آی لشکر شکست ها
مگر ندیدید که دست حیدر است بالای دست ها

قموص نام قلعه ای ست
که علی درش را شکست
گرفته بود در را به روی دست
بنازم به این ناز شصت

تلاویو هم نام قلعه ای است
که با خاک هم سرد می‌شود
به زودی به دست امام زمان فتح می‌شود

الا ای وارث حیدر بیا پایان بده دیگر
به گوساله چراندن‌های در این وادی سینا
الا و التین و الزیتون بزن بر لشکر صهیون
علی وارانه پس بر کن در از دروازه حیفا

تو صبح شام یعقوبی دلیل صبر ایوبی
بخوان ماشیح تورات و سبحان الذی اسرا
کنارت آخر ای جانم نماز جمعه می‌خوانم
امیر مسجد کوفه امام مسجد الاقصی

از آن بیست و پنج سالی که گفته‌ایم هنوز مانده است
برای مرگ پس چرا شتاب می‌کنید
نخواندید از سستی بیت عنکبوت
شما پس چرا به دست خویش لانه را خراب می‌کنید
سرزمینتان چه شد؟
بگو که قوم شهرک نشینتان چه شد؟
این طرف سنگ‌ها موشک شدند
بگو که گنبد آهنینتان چه شد؟مطالب مرتبط