به پرواز پرستوهای سبحان الذی اسری
به آواز قناری‌های سرخ مسجدالاقصی

پر گنجشک‌های خانه‌های خون و خاکستر
کبوتر بچه‌های کوچه‌های کوچ از دنیا

به بغض گریه گهواره
بی طفل و بی مادر

به آن طفلی که مدفون است روی سینه بابا
به بسم الله پروانه، کنار شعله آخر

به پرپرهای شمع سوخته در آخرین نجوا
به گل‌های کفن‌پوش بنفشه در ردیف هم

به لالایی بمب فسفری
خواب اقاقی‌ها

به متن برگ برگ آیه والتین و الزیتون
به نص سوره والطور و نور سینه سینا

که قطره قطره خون بی‌گناهان نیل خواهد شد
و فرعون زمانه غرق خواهد شد در این دریامطالب مرتبط

تابوت مادر مرا
تابوت مادر مرا

سه شنبه, 30 آذر 1400

پخش
شیر مردان عرصه های بلا
شیر مردان عرصه های بلا

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش