هنوز یادمه بچگیمو
که تو هیئتت میدویدم
یه روز قلکم رو شکستم
برای روضه پرچم خریدم

از همون روز دیگه من
بودم توی راه حسین(ع)
خدا به من آبرو داد
تو دم و دستگاه حسین(ع)

از همون روز دیگه من
نوکریت افتخارمه
محرمت وقتی میاد
تولد دوبارمه

هر جا باشم محرما توی هیئتم
برمیگرده به حسینیه فطرتم
اینجا تنها تویی تویی تویی تویی تویی
اینجا له شد منو منو منو منیتم

حسین حسین حسین ای جانم

بابام پول میذاشت لای قرآن
میگفت خرجیه روضمونه
میگفت هر جا پول دادی رفته
فقط واست این پول میمونه

از همون روز دیگه تو شدی همه کاره من
بابام حسین حسین میگفت کنار گهواره من
از همون روز دیگه تو بابام شدی امام حسین(ع)
اسم شناسنامه من باید میشد غلام حسین

والا بلا امام حسینه(ع) هویتم
هر جوری هست همیشه پا کار روضتم
اینجا تنها تویی تویی تویی تویی تویی
اینجا له شد منو منو منو منیتم

حسین حسین حسین ای جانم

میگه قصه مادربزرگم
پای دیگ نذری برامون
هنوز خرجی روضه میشه
النگوهای مادرامون

هنوز سیاهی میزنم
تو خونمون با خواهرم
هنوز برا همسایه ها
میفرسته نذری مادرم

منم برا روضه تو فرش خونم رو میفروشم
قشنگترین لباسمو تو مجلس تو میپوشم

میدونی که عاشق اون طعم قیمتم
هر شب اینجا اضافه میشه به قیمتم
اینجا تنها تویی تویی تویی تویی تویی
اینجا له شد منو منو منو منیتم

حسین حسین حسین ای جانممطالب مرتبط

رفیق یه روز میاد رفاقت نشون میدی
رفیق یه روز میاد رفاقت نشون میدی

یک شنبه, 14 شهریور 1400

پخش
بریم نجف یه دل سیر دم ایوون طلا
بریم نجف یه دل سیر دم ایوون طلا

چهار شنبه, 19 خرداد 1400

پخش
کشور حیدر
کشور حیدر

چهار شنبه, 14 دی 1401

پخش