وقتی که دورم از حرم دلتنگم و حیرونم و سرگردون

پناه عالم دوباره ما رو به آغوش خودت برکردون

اگه بنا داری که دستای منم بگیری

نذار ازت جدا شم حتی اگه مجبورشم

من حاضرم همین الان اینجا بمیرم برات

اگه قرار از تو و از روضه هات دورشم

شبای روضه کم میشه فاصلمون تا حرمت

تعبیر کن رویای هر شب منو با حرمت

حسین آقای من ... حسین آقای من ...

وقتی که دور از روضه هام بی خیرم و حیرونم و سرگشته‌ام

پناه عالم دوباره دیدی به آغوش خودت برگشتم

اگه بنا داری نگه داری من ضعیفو

یه کاری ام به من بده دور و برت بمونم

هر کسی یه کاری داره کار منم نوکری

از خدا میخوام بذاری که نوکرت بمونم

راه زیادی نیست از روضه ها تا حرمت

تعبیر کن رویای هر شب منو با حرمت

شبهای روضه کم میشه فاصلمون تا حرمت

تعبیر کن رویای هر شب منو با حرمتمطالب مرتبط