با تو هستم الی الله

تو چراغی تو این راه 

نه فقط شیخ و مداح 

مطربم یا حسین گفت 

هر کی با هر سلیقه 

با حسینش رفیقه

بایدم هر دقیقه حرف دل با حسین گفت 

سوا نکنی و به ظاهرم نگاه نکنی و

دلم رو  بی پناه نکنی و من اشتباه نیومدم

 رهام نکنی و جز نوکرت صدام نکنی و

 از این حرم جدام نکنی و من به مرامت رو زدم 

به فدای خوبی و مرام تو 

تو حسینی و منم غلام تو 

حسین صلی الله علیک...

شب روضه فریضه آبرومو نمیریزه

همه میگن عزیزه آقامون نور عینه 


مطالب مرتبط

دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش