زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم 

ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم

گر همه صورتگران صورت زیبا کشند

صورت ارباب ما از همه زیباتر است 

حسین آیینه ای طلب کن 

تا روی خود ببینی 

و ز حسن خود بماند 

انگشت تو بر دهانت 

حسین....

مطالب مرتبط

یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش