به‌خدا که خلقت ماسوا، همه شد برای تو یاعلی
که بود طفیل وجود تو، همه ماسوای تو یاعلی

نه مراست قدرت آن‌که دم زنم از جلال تو یاعلی
نه مرا زبان که بیان کنم، صفت کمال تو یاعلی

شجر وجود تو بارور بشد از عنایت دادگر
همه بود مقصد از این شجر، ثمر ولای تو یاعلی

چو گذشت از شه انبیاء به جلال و فضل و شرف تو را
بگزید از همه ماسوا، به‌خدا خدای تو یاعلی
مطالب مرتبط

مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
خونمون این طرفه
خونمون این طرفه

پنج شنبه, 03 بهمن 1398

پخش
دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش