ز لبت بروز مقال حقّ؛ به کفت حواله نوال حق
مثل و مثال تو جان حق؛ رخ حق‌نمای تو یاعلی

ز رخت بهشت، کنایتی؛ ز کف تو بحر، روایتی
نفحات خلد، حکایتی بود از لقای تو یاعلی

بود این صحائف نه طبق، ز کتاب فضل تو یک‌ورق
نرسد کسی به رضای حق، مگر از رضای تو یاعلی

نه مراست قدرت آن‌که دم زنم از جلال تو یاعلی
نه مرا زبان که بیان کنم، صفت کمال تو یاعلی
مطالب مرتبط

دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
خونمون این طرفه
خونمون این طرفه

پنج شنبه, 03 بهمن 1398

پخش
بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش