تویی آن خدیو ملک‌خدم؛ تویی آن امیر حبش‌خیم
که به فرق پادشهان، قدم بنهد گدای تو یاعلی

تو همان گزیده‌ی ایزدی؛ تو همان شهنشه امجدی
که به عرش دوش محمّدی، شده ارتقای تو یاعلی

کسی ار لطیفه‌سرا بود که تویی خدای؛ به‌جا بود
که چو کارهای خدا بود، همه کارهای تو یاعلی

همه کائنات دو کون را شده‌ای تو رهبر و مقتدا
اگر آن پیمبر پیشوا، شده مقتدای تو یاعلی

نه مراست قدرت آن‌که دم زنم از جلال تو یاعلی
نه مرا زبان که بیان کنم، صفت کمال تو یاعلی
مطالب مرتبط

بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش
دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
خونمون این طرفه
خونمون این طرفه

پنج شنبه, 03 بهمن 1398

پخش