بانی خنده‌ی خدا زهرا

روح جاری ردوها زهرا

بانی خنده ی خدا زهرا

آیینه دار هل اتی زهرا

نقطه ی عطف ماجرا زهرا

قصه ی عشق را مقدمه ای

علت خلقتی تو فاطمه ای

ابر از جلوه ی قمر به تو گفت

راز شب را دم سحر به تو گفت

هر که رنجید زودتر به تو گفت

ضعف خود را فقط پدر به تو گفت

حس آرامش تو‌ مطلوب است

حال بابا کنار تو خوب است
مطالب مرتبط

این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش