خسته و منتظرم؛ لحظه‌شماری سخت است
روز و شب از غم تو، گریه‌وزاری سخت است

می‌روم گاه به صحرا که فقط گریه کنم
گریه وقتی به سرت سایه نداری، سخت است

می‌روم تا در و همسایه نگویند به تو
گوش‌دادن به غم فاطمه، کاری سخت است

فرض کن، پیش تو لیلای تو را آزردند
بعد از آن سر به بیابان نگذاری، سخت است
مطالب مرتبط

بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش
دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
خونمون این طرفه
خونمون این طرفه

پنج شنبه, 03 بهمن 1398

پخش
مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش