یا ممتحنه امتحنک الله

اشفعی لنا عند الله

فدایی خدا اول فدایی علی میشه

مدافع حرم آخر مدافع ولی میشه

جان حدیث ثقلین فاطمه ام الحسنین...

معادلات تاریخ به دست تو رقم خورد

تموم نقشه های اهل سقیفه بهم خورد

فاستقم کما أمرت

مادر وای مادر وای ...

یا ممتحنه امتحنک الله

اشفعی لنا عند الله

تو تاج سر دنیا و تو تاج سر ساداتی

خدا به همه ثابت کرد تو مایه مباهاتی

جان علی شیر خدا فاطمه ام النجبا...

معادلات خیبر به دست تو رقم خورد

علی تو کندن در اسم تو رو قسم خورد

فاستقم کما أمرت ...

مادر وای مادر وای...مطالب مرتبط

یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش