اجازه هست راحت بگم
باور اول و آخرمه
مادر کربلا مادرمه
نسیم فاطمیه می وزه تو کوچه
آب و هوای شهرمون بارونی میشه
عطر چادر نماز مادرم که باشه
سجاده ی خواهرم آسمونی میشه
چادر مادر یعنی سایه ی محشر
چادر مادر یعنی عصمت کوثر
چادر مادر یعنی غیرت حیدر
اجازه هست راحت بگم
باور اول و آخرمه
مادر کربلا مادرمه
اجازه هست راحت بگم
مادر کربلا مادرمه
خدا کنه قسمت بشه مارو یه نیمه شب دعا کنی
مادرونه به ما نگاه کنی
خدا کنه قسمت بشه بچه هاتو به اسم صدا کنی
مادرونه به ما نگاه کنی
رزق یه سالمونو از شما میگیریم
کنار سفرتون برای دنیا جا هست
هرجا که حرف غربت مرتضی باشه
حکایت چادر خاکی شما هست
چادر خاکی یعنی پرچم عزت
چادر خاکی یعنی درد ولایت
چادر خاکی یعنی عطر شهادت
اجازه هست راحت بگم
باور اول و آخرمه
مادر کربلا مادرمهمطالب مرتبط

یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش