ظلم به سر می‌رسد ای یار 

از او خبر خبر می‌رسد ای یار

او می آید تکیه به دیوار حرم میزند 

او می آید قدم به چشمان ترم میزند 

او می آید او می آید

متی ترانا و نراک

یا ابن الحسن روحی فداک 

او پناه عالمین است 

منتقم خون حسین است 

او می آید درد همه خلق دوا می شود 

او می آید قبله ما کرب و بلا می شود

او می آید او می آید 

أين الحسن أين الحسين و أين أبناء الحسين 

مع امام منصور إن شاءالله بين الحرمين 

متی ترانا و نراک

یا ابن الحسن روحی فداک مطالب مرتبط

دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش