سوا نکنیا 

به ظاهرم نگاه نکنیا 

دلم را بی پناه نکنیا 

من اشتباه نیومدم 

با تو هستم الی الله 

تو چراغی تو این راه 

نه فقط شیخ و مداح

مطربم یا حسین گفت 

هر کی با هر سلیقه

با حسینش رفیقه

بایدم هر دقیقه

حرف دل با حسین گفت

سوا نکنیا 

به ظاهرم نگاه نکنیا 

دلم را بی پناه نکنیا 

من اشتباه نیومدم 

رهام نکنیا 

جز نوکرت صدام نکنیا 

از این حرم جدام نکنیا 

من به مرامت رو زدم 

به فدای خوبی و مرام تو

تو حسینی و منم غلام تو...

حسین صلی الله علیک...

شب روضه فریضه

آبرومه نمیریزه 

همه میگن عزیزه

 آقامون نور عینه 

اگه لبریز دردی 

هر اشتباهی کردی 

اگه برگردی مردی 

راه برگشت حسینه

ما راهم بخریا 

باز اربعین حرم ببریا 

کنار عاشقای بی ریا 

دلم به این حرم خوشه 

ولم نکنیا 

کرب و بلامو کم نکنیا 

قهر آقا با دلم نکنیا 

به بودنت دلم خوشه

نفسم سلام به اون سلام تو 

تو حسینی و منم غلام تو...

حسین صلی الله علیک...

مطالب مرتبط

یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش