چی شده چرا پریشونی 

هی نگو دیگه نمیمونی

به التماس و گریه های من نگاه کن 

روز به روز تن تو آب میشه 

خونه مون ببین خراب میشه 

این دفعه رو برای مرگ من دعا کن 

میبینم بی قراری 

خانومم غصه داری 

میشنوم گریه هاتو 

آروم آروم میباری

زهرا پناه من نرو 

زهرا قسم میدم تو رو 

زهرا ببین چشم ترو 

بمون امید آخرم 

نرو تمام لشکرم 

تو برام خیلی عزیزی و 

از تنت نمونده چیزی و 

نفس کشیدنم برات عذابه خانوم 

باز پاشو علی رو زنده کن 

جون من دوباره خنده کن 

به خاطر نگاه این طفلای معصوم 

چی بود آخه گناهت کبوده روی ماهت 

شرمندتم عزیزم خونه ام شد قتلگاهت

زهرا تاب و توونمی 

زهرا بانوی خونمی 

زهرا آروم جونمی 

بمون امید آخرم

نرو تمام لشکرم مطالب مرتبط

طعم عاشقی
طعم عاشقی

پنج شنبه, 21 مهر 1401

پخش
سفره ی درد دلمو
سفره ی درد دلمو

دو شنبه, 30 خرداد 1401

پخش
عزیز زهرا بقیه الله
عزیز زهرا بقیه الله

شنبه, 30 مرداد 1400

پخش