ای نور قلب عاشقم
شمع این خانه تویی
زهرا زهرا مرو مرو
لطف کاشانه تویی
ای مرغ پر شکسته ی
افتاده کنج قفس
از فرط غصه فاطمه
در سینه مانده نفس
ممنونم اگر نروی
می‌میریم اگر بروی
از پیش من مرو
ای نخل بریده ثمر
ای مادر کشته پسر
از پیش من نرو
دریا دریا ز دیده‌ام
می‌ریزد خون دلم
صحرا صحرا مرا بود
در سینه غصه و غم
ای خوبه مهربان من
یار نُه ساله ی من
یاس نیلوفری شده
ای پر پر لاله ی من
ممنونم اگر نروی
می‌میرم اگر بروی
از پیش من مرو
زهرا تو پناه منی
 گرمی‌ده آه منی
از پیش من مرو
ممنونم اگر نروی
می‌میرم اگر بروی
از پیش من مرو
ای نخل بریده ثمر
ای مادر کشته پسر
 از پیش من نرومطالب مرتبط

این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش