رفتی ولی نوری تابنده ای 

زیبا و زنده ای هستی در جان ما 

سردار 

نام تو را با خطی رنگ خون 

بر خاکی لاله گون نقش زد ایران ما 

سردار 

ای سید شهیدان راه مقاومت 

ما ملت امام حسین و ما ملت شهادتیم 

همه در سایه اقتدار و عظم

همه در سایه سار ولایتیم 

عاشق نمی‌ترسد عاشق نمی‌میرد 

رود است و با رفتن پایان نمی‌گیرد 

عظمت چنان کوه است قلبت چنان دریا 

طوفان و آرامش در چشم تو یکجا 

استوره ای اما افسانه نه 

هستی در بین ما جاری و ماندگار 

سردار 

میترسد از نام تو تیرگی 

ای نامت زندگی عشاقت بی شمار 

سردار 

ای سید شهیدان راه مقاومت

ما ملت امام حسین و ما ملت شهادتیم 

همه در سایه اقتدار و عظم

همه در سایه سار ولایتیم 

روشن شده این راه با روی ماه تو 

آرام دلها شد راز نگاه تو

هک روی این خاک است نامت سلیمانی 

همراه یار می‌آیی در فتح پایانی 


مطالب مرتبط

الا مسافر صحرا خدا کند که بيايی
الا مسافر صحرا خدا کند که بيايی

چهار شنبه, 24 فروردین 1401

پخش
کل زمین کربلاست
کل زمین کربلاست

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش