شب آرزوها/کاشکی تنها آرزوم باشه
ببینم به زودی/باب القبله روبروم باشه
بدون تو آقا/حتی یک نفس حروم باشه

عشق تو نبود کجا بودم
می‌دونم که بی وفا بودم
ای کاش لیله الرغائب رو
توی راه کربلا بودم

اربابم یگانه محبوبم
می‌دونی برا چی آشوبم
از دلتنگی توعه آقا
دستم رو به سینه می‌کوبم

غرقه‌ی گنهم آقا
یا سفینه النجات

غیر تو کیو دارم من
دار و ندارم فدات
....
تو موج بلاها/لطف تو همیشه معلومه
تو هر اتفاقی/اون که با تو باشه آرومه
به ترس و به وحشت/اون که بی تو باشه محکومه

ای عشق بدون تکرارو
ای آرامش دل زارو
از دلتنگیه که می‌بوسم
قاب عکس روی دیوارو

می‌بینی دوباره آشفتم
یاد کربلا که می‌افتم
اشکم اومد و دلم لرزید
هر دفعه یه یا حسین گفتم

کربلای تو رویامه/اون رویای شیرینم
حاصل همه اشکامو/روز محشر می‌بینممطالب مرتبط

بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش