دل می‌رود ز دستم

ای جان جهان ، جهان جان ادرکنی

قیوم زمین و آسمان ادرکنی

احیاگر صد دم مسیحا الغوث

یا حضرت صاحب الزمان

یا مولای یا صاحب الزمان

الامان الامان الامان...

العجل العجل العجل...

یا مولای یا صاحب الزمان

دل می‌رود ز دستم 

صاحب دلان خدا را 

دردا که را ز پنهان 

خواهد شد آشکارا

کشتی شکسته ......

هی باد ......

باشد باز بینیم دیدار آشنایی  

در کوی نیکنامان مارا گذر ندارند 

گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را مطالب مرتبط

دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش