زمانه بر سر جنگ است

یا علی مددی 

مدد به غیر تو ننگ است

یا علی مددی 

زمانه بر سر جنگ است

یا علی مددی

مدد ز غیر تو ننگ است

یا علی مددی

یا والی الولی یا مرتضی علی

زمانه بر سر جنگ است

یا علی مددی 

مدد ز غیر تو ننگ است

یا علی مددی 

دلم برای تو تنگ است

یا علی مددی 

مطالب مرتبط

یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش