ای کاش بودم کربلا

همراهت ای خون خدا 

می‌شد سرم از تن جدا 

می‌رفت به روی نیزه‌ها 

یالیتنا کنا معک 

ای زینت دوش نبی 

روی زمین جای تو نیست

این خوار و خاشاک زمین 

منزل و مأوای تو نیست 

یا لیتنا کنا معکمطالب مرتبط

ای عهده دار مردم بی دست پا حسین
ای عهده دار مردم بی دست پا حسین

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش