یدالله علی علی ...

در ازل دست با خدا دادی

دست بالای دست حیدر نیست 

تیغ طوفان سوار میگوید 

یدالله علی علی ...

قبضه ی کهنه کار میگوید 

یدالله علی علی ...

فاتح کارزار میگوید 

یدالله علی علی...

دم به دم ذوالفقار میگوید 

یدالله علی علی...

دست بالای دست حیدر نیست

یدالله علی علی...
 مطالب مرتبط

جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش
ابی عبدالله آقای من
ابی عبدالله آقای من

دو شنبه, 22 خرداد 1402

پخش
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش