ای نازنین برادرم! خفته به خون برابرم
خیز زجا؛ بکن نظر، قدّ خمیده‌ی مرا

جامه‌ی صبر می‌درد، زینب اگر که بنگرد
دست بریده‌ی تو و رنگ پریده‌ی مرا

آب نمی‌خورد دگر، سکینه گر کند نظر
مشک دریده‌ی تو و رنگ پریده‌ی مرا

زود بود که دشمنان، زنند بر سر سنان
رأس بریده‌ی تو و رأس بریده‌ی مرا
مطالب مرتبط

دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش
مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش