سینه‌ام بوی تربت داره

روضه‌ات واسم برکت داره

دنیا بی تو پوچه واسم

دوست دارم عشق خاصم

تنها یارم امام حسین

راه چاره‌ام امام حسین

می‌سازی با خوب و بدم 

دوست دارم امام حسین

دوست دارم امام حسین...

با اسم تو آروم می‌شم

کی غیر از تو مونده پیشم 

دست سردم تو دستاته

قبله من کربلاته

چی شد که دور شدم ازت

چی شد رفتم راهو غلط

دور من رو خط نکش

من که دارم تو رو فقط 

تنها یارم امام حسین

راه چاره‌ام امام حسین

می‌سازی با خوب و بدم 

دوست دارم امام حسین

دوست دارم امام حسین...


مطالب مرتبط