شاکله‌ی اِنَّما ، قابِ دعا زینب است
گنج نهان جهان ، سِرِّ خدا زینب است
اُسوه‌ی ایوب‌ها ، وقت بلا زینب است
بر لب ما بهترین ، زمزمه "یا زینب" است
 
ما همگی نوکریم ، سرور ما زینب است
 
شوکتِ سادات ماست ، فخر مقامات ماست
متن حکایات ماست ، شرح بیانات ماست
جلوه‌ی آیات ماست ، مرجع حاجات ماست
ترس مناجات ماست ، شوق عبادات ماست
 
جَنَّت و نار است او ، خوف و رجا زینب است
 
دُرِّ گران‌سنگ حِلم ، بین صدف دیده شد
در دل دریای صبر ، موج شعف دیده شد
دفتر خِلقت نوشت: لوح شرف دیده شد
پای ضریح دمشق ، شاه نجف دیده شد
 
زائر هر روزِ آن ، شخصِ اَبازینب است
 
مَست سبوی اَزَل ، در طلبِ این خُمَم
شعله به جانم بکش ، فکر بکن هیزُمم
جَلدِ همین گنبدم ، عاشق این گندمم
مکّه ی من سوریه است ، حاجیِ این خانُمم
 
کعبه ی عُشّاق را ، سنگ بنا زینب است
 
از برکات علی ، هیچ فقیری نماند
پای همین سفره ها ، فاطمه ما را کشاند
دست گدا را گرفت ، پیش حسن‌جان رساند
سائل این خانه را ، نزد حسینش نشاند
 
کارِ پذیرایی از ، این همه با زینب است
 
محور عرش است او ، اهل جنان شاهدند
ساحت صبر است او ، مُلک و مکان شاهدند
راوی فتح است او ، نُطق و بیان شاهدند
مادر اشک است او ، گریه‌کنان شاهدند
 
اهل بکا واقفند ، اُمِّ بُکا زینب است
 
مایه ی آرامشش ، بوده صدای حسین
سایه ی امنیتش ، بوده عبای حسین
زندگی‌اش وقف شد ، وقف برای حسین
هرچه که در چَنته داشت ، کرد فدای حسین
 
قُلّه ی ایثار گفت: کوهِ وفا زینب است
 
واژه ی مظلوم را ، اول غربت نوشت
هرچه بلا دیده بود ، وقت اسارت..، نوشت
قصه‌ی اندوه را ، با چه شهامت نوشت
با قلم گریه اش ، شعر مصیبت نوشت
 
روضه‌ی منظوم در ، کرببلا زینب است
 
اهل و عیال حسین ، در دل آزار بود
کوفه و شامات بود ، کوچه و بازار بود
در دل نامحرمان ، کارِ حرم زار بود
تا خودِ بزم یزید..، شمر جلودار بود
 
همسفر خولی و ، حرمله ها ، زینب است
 
در وسط بزم کُفر ، ساحت ایمان شکست
حرف کنیزی که شد ، قلب یتیمان شکست
با لگد خیزران ، حُرمت قرآن شکست
ضربه چنان سخت بود ، آن همه دندان ..،شکست
 
دغدغه‌ی قاریِ تشتِ طلا..،زینب استمطالب مرتبط

بیا نگار آشنا
بیا نگار آشنا

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش
سلام من به مدینه
سلام من به مدینه

شنبه, 11 دی 1400

پخش
دوست داری در زدن های مرا
دوست داری در زدن های مرا

شنبه, 27 فروردین 1401

پخش