پای بیعت تو می مونم

امشب از می تو حیرونم

مثل شیر خدا میخونم

بسم الله الرحمن الرحیم

یا رحمان و یا رحیم

به نام خدای علی آفرین

خدای زمان و خدای زمین

درِ آسمان بر زمین باز شد

به نام علی خلقت آغاز شد

شیر خدا شاه نجف تو یه طرف عالم یه طرف

علی علی علی علیمطالب مرتبط

شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش