احیاگر صد دم مسیحا الغوث

یا حضرت صاحب الزمان 

اگر لب تشنه ی آب بقایی همره ما شو 

دلت را کربلا کن دشت تربت شو معلا شو 

منیت حاصلش فقر است میخواهی غنی باشی

 بیا بین گدایا‌نش بیا هم سفره‌ی ما شو

نبازیم و عمرت را دو روز زندگانی را 

گدایی کن در این خانه و آقای دنیا شو   

بساط من منم را جمع کن در پیشگاه او 

خودت را دست او بسپار و سر تا پا تماشا شو 

برای شستن دیگه غذای نذری روضه 

زرنگی کن همیشه زودتر از دیگران پاشو 

تولا پیشه کن اما برای صدق گفتارت 

به امر حضرت صادق کمی اهل تبرا شو 

هوا سرد است و سرمای گنه پر کرده دنیا را 

بنوش از چای داغ روضه ی او غرق گرما شو 

مطالب مرتبط

یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش