بیا ببین حال زینبو

یه سال و نیمه که شدم آواره

خاطره ی تلخ رفتنت

هر لحظه برام روی تکراره

هنوزم تعریفی نداره حال و روزم

هنوزم وقتی که آب میخورم میسوزم

هنوزم چشممو به پیرهنت میدوزم

دلبرم برادرم تو رو به چادر زهرا مادرم

مثل اکبرت داداش دم آخری بیا بالا سرممطالب مرتبط

تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
توی شبهای تنهاییم
توی شبهای تنهاییم

شنبه, 21 اسفند 1400

پخش