عالمة غير معلمه
فهمة غير مفهمه
از تو بايد گفت دختر علی
روی منبر علی
 
زين اب زينب
سر ميدم به پای تو جان بطلب زينب
دقيقا عين
حيدری وقتی كه ميكنی غضب زينب
 
بی كران زينب - نور آسمان زينب
ذكر روز و شب صاحب الزمان زينب
قهرمان زينب - الگوی زنان زينب
به ابی انت و امی عمه جان زينبمطالب مرتبط

رحمت واسعه ای
رحمت واسعه ای

پنج شنبه, 08 دی 1401

پخش
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش